Kontaktni osoba: Oldřich BERÁNEK, email: greecerealityjorgos@email.cz

nebo mobilní telefon:+420739948691